Antoanvn Ge NetworX group

Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014

Facebook groups GEnetworXvn

Hiện nay, từ tháng 12-2014 do nhu cầu truy cập xem và hỏi đáp các thắc mắc về hệ thống GE NetworX NX-4/6/8/8E đa dạng hơn, antoanvn mời các bạn thật sự quan tâm hoăc làm công việc liên quan đén các hệ thống báo động,báo trộm,báo cháy của GE ần có danh tính rõ ràng. 

Đăng ký vào nhóm trên Facebook GEnetworXvn , hiện đang là nhóm mở rộng qua tháng 2-2015 sẽ chuyển thành nhóm kín ( phải gởi lời mời hoặc do thành viên cũ giới thiệu được chấp nhận của quản tri viên mới xem được nội dung )