Antoanvn Ge NetworX group

Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011

Diễn đàn NetworX GE tiếng Việt

NetworX GE Forum là diễn đàn duy nhất tại Việtnam hiện nay,nhằm giúp các bạn kỹ thuật viên,người sử dụng tìm tất cả các thông tin cần thiết,trao đổi,thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm về hệ thống báo động báo cháy NetworX GE cùng tất cả các hệ thống/thiết bị camera quản lý,giám sát ,các thiết bị chuyên ngành an toàn an ninh tư nhân.

Đăng ký thành viên NetworX forum để có nhiều quyền lợi ,với thành viên NetworX GE Forum "PLUS"bạn được cấp một "topic" riêng để tự giới thiệu mua bán thiết bị ,đồng thời có nguồn hỗ trợ kinh doanh,trực tiếp liên lạc mua bán với thành viên khác chuyên về các hệ thống thiết bị này.Nguồn diễn đàn được quản lý và truyền tải do Antoanvn.com thực hiện với sự tín nhiệm về thông tin kỹ thuật nhiều năm qua và tài liệu trích dẫn từ nhà sản xuất gốc.


NetworX GE